Eladó társprojektek:    IZI-LUX Kft. - Ingatlan tanácsadás és ingatlan közvetítés
Válasszon nyelvet:  
Válasszon nyelvet:  

Elhelyezkedés

A Balaton keleti medencéjének egyik legszebb települése Alsóörs. Ez az északi parti község Balatonfüred és Balatonfűzfő között - mintegy fél távolságon - található. Közvetlen szomszédai észak-keleten Káptalanfüred, míg dél-nyugaton Csopak. Az északi parton végig húzódó 71-es Főúton és a vele párhuzamos vasútvonalon könnyen megközelíthető Alsóörs. Van vasútállomása és személyhajó kikötője is. Veszprém közelsége is számottevő előnyt jelent a településnek (1. és 2. számú rajzok).

Az ALSÓÖRSI MEDITERRÁN YACHT KIKÖTİ belső részét a Szerdahelyi-dűlőben található 995/3 hrsz-ú ingatlanra, külső felét a szárazulat előtti tó mederbe terveztük.

A Szerdahelyi-dűlő a község dél-nyugati részén, a Szerdahelyi-öböl és Palóznaki-öböl közötti orron található. A 71-es Főúttal párhuzamosan húzódó Vörös parti sor nevű úton lehet megközelíteni, mind észak-keleti mind dél-nyugati irányból a 995/3 hrsz-ú ingatlant.

A Szerdahelyi-dűlő keleti része – a vasúttól a meder felé haladva – enyhén lejt; zömét felhagyott, műveletlen telkek teszik ki, part közelben egy fás bokros sáv található, majd ezután következik a nádas, illetve a tómeder.

Az alsóörsi 995/3 hrsz-ú ingatlan – az ingatlan nyilvántartás szerint 5,5465 hektár, művelési ága kivett, beépítetlen terület, ez a földrészlet nem minősül termőföldnek – ahová a kikötő belső részét terveztük a Szerdahelyi-dűlő keleti felében található. Ez az ingatlan nyugaton a Paloznaki kempinggel határos, észak-keleten műveletlen mezőgazdasági telkek határolják, déli részén a Balaton a határ (3. számú rajz).

A 995/3 hrsz-ú ingatlan déli határán egy 70 m széles szakaszon nincs nádas, itt a tómeder a határ. Ennek a kis öbölnek a nyugati részén – a jelenlegi partvédmű előtti mederben – egy kb. 100 m hosszú és kb. 40 m széles IV. b. és V. b. minısítésű nádas található (a nádas térképet mellékeljük).

Az öböl keleti oldalát közvetlenül a mintegy 50 m széles III.a és III.b minősítésű nádas képezi, amitől észak-keletre már egy összefüggő több mint 100 méter széles 1 km hosszú nádas terül el.

A tómeder fenékszintje közvetlenül a szárazulatot lehatároló, tönkrement partvédmű előtti részen + 0,30 m körüli (A megadott magasságok a siófoki vízmérce ± 0,00 m-es szintjére vonatkoznak, ami 103,41 m Bf-i illetve 104,09 m Af-i szintekkel egyenlő.

Ahogy haladunk déli irányba, a tó medrében fokozatosan mélyül a víz. A parttól mintegy 30 méterre már ± 0,00 méteres mederfenék szintet mértek. Innen egészen a mínusz 0,30 méteres szintig a meder fokozatosan mélyül; a mínusz 0,30 méteres szintvonal a parttól mintegy 80 méterre húzódik. Innen már a meder hirtelen mélyül; a mínusz 1,50 méteres szintet a parttól kb. 160 méterre mértek (4. számú rajz).

A mederfenék anyaga partközelben homoklisztes homok, de ahogy haladunk a meder felé megjelenik az iszap.

A meglévő beton partvédműtől 100 méterre kb. 10 cm vastag iszapréteg észlelhető, 130 méterre 30 cm-es iszapvastagságot mértek, de 140 métertől már 40-50 cm vastag az iszapréteg. A jelenlegi partvédműtől 250-300 méterre az iszap vastagsága eléri a 70-80 centimétert, a 350 méteres távolságon túl már 1 méternél nagyobb iszapvastagságot mértek.