Eladó társprojektek:    IZI-LUX Kft. - Ingatlan tanácsadás és ingatlan közvetítés
Válasszon nyelvet:  
Válasszon nyelvet:  

Adatok

Építési szabályok

A terület egészet érintő érvényes szabályzási terv van, amelyben lehetőség van a VÁC ÚT felöli építési vonalnak a hátrább húzására, lehetőséget biztosítva a kis teresedések kialakítására, és lehetőség van 55m magas épületek megépítésére is. A terület rendeltetését, beépítését a hatályban lévő országos (OTÉK), fővárosi (BVKSZ), és helyi (KSZT) előírások szabályozzák. A helyi (kerületi) szabályozási terv, egy egységként kezeli az egész területet.


Infrastrukturális ellátottság

A terület jelenlegi közműkontingensei elegendőek a tervezett fejlesztési volumen ellátására. A terület környezetében megvalósuló fejlesztések potenciális felvevői a többlet értékeknek. A felhasználásra nem kerülő mennyiség tovább értékesíthető. A teljes közműkontingens értéke közel 1 milliárd forint.

Vízellátás:

Fővárosi hálózatról, NA 100-as méretű körvezetékről, fogyasztásmérőn keresztül, a bérlők külön egyedi fogyasztásmérőkkel felszereltek.

Kontingens: 1997 m3/nap

Tűzivíz ellátás:

A régi Csavargyár területén 100 mm-es hidegvíz körvezeték van kiépítve, kétoldali, NA 100 – NA 100 mm-es méretű bekötéssel. Erre a hálózatra 6 db altalaj tűzcsap, és 15 db föld feletti tűzcsap van telepítve.

Szennyvízelvezetés:

Az udvari csatornahálózaton keresztül, a fővárosi ( 300-as csatornarendszerbe ( 200-as betoncső bekötéssel.

Kontingens: 993 m3/nap

Csapadékvíz elvezetés:

A terület egységes csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik.

Villamos energia ellátás:

A telephelyen az „M” jelű épületben lévő transzformátorházról 220/380/V/50 Hz. Belső földkábel hálózaton keresztül.

Kontingens: 6580 KW, 7644 KVA

Gázellátás:

A Váci úton haladó 6 bár nyomású földgázvezetékről, gáznyomás szabályzón keresztül. A telepen belül kisnyomású hálózat üzemel, egyedi mérőórák felszerelésével.

Kontingens: 16 630 m3/h